Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM

RODO – Praca

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000716827, nr NIP 7560005752, nr REGON 531021117, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez DOMUS SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w procesie rekrutacji dla kandydatów do pracy.

 

Administrator Danych Osobowych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Kupiecka 1, 47-100 Strzelce Opolskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000716827, nr NIP 7560005752, nr REGON 531021117
Dane kontaktowe Administratora Z DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA można się skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem + 48 77 461 25 14
 • pod adresem e-mail: info@domus.pl
 • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.domus.pl
 • pisemnie na adres: DOMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Kupiecka 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 • osobiście w siedzibie DOMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Kupiecka 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadniony interes DOMUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
 • dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Podstawa prawna:

 • przepis prawa art. 22¹ 1 kodeksu pracy
 • Pani/Pana zgoda, w przypadku kiedy przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Źródło danych osobowych
DOMUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA pozyskuje Dane Osobowe bezpośrednio od Pana/Pani.
Kategorie odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pani danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnieni pracownicy DOMUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • członkowie Zarządu spółki
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy DOMUS SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie przekazuje danych osobowych pracowników poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego Pani/Pana zatrudnieniem, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji
Prawa Podmiotu Danych Osobowych Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • sprostowania lub uzupełnienia w przypadku, kiedy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Nas niezgodnie z rzeczywistością;
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu DOMUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • otrzymania w ustrukturyzowanym formacie danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego Administratora;
 • cofnięcia zgody na poszczególne cele przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy RODO, adres PUODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Projekt: Zespół domus - Wykonanie: Zespół domus i Bagelo